lördag 8 mars 2014

Fem myter om självskadebeteenden

Skribent: Jessica Andersson
 Tema: Myter om självskadebeteende och/eller ätstörningar
 Redaktör: Jessica Andersson

"Självskadebeteende är en psykisk sjukdom"
- Nej, beteendet i sig är ingen sjukdom. Men många som skadar sig själva lider av olika typer av psykiska problem, som kan vara en sjukdom. Men själva handlingen är ingen sjukdom.

"Om man tar bort allt material som används för att skada sig själv skulle beteendet försvinna"
- Tyvärr är det omöjligt. Det finns många typer av självskadebeteenden. Många kopplar enbart ihop självskadebeteende med att skära sig själv, men självskadebeteenden kan också vara någonting som inte syns utanpå.

"Självskadebeteende är ett misslyckad självmordsförsök"
- Självskadebeteende och självmordsförsök är två helt olika saker. Många som skadar sig själva beskriver det som ett sätt att orka leva - inte ett sätt att dö. Men det är också viktigt att ta upp att självskador kan leda till döden och på så sätt bli ett självmord, men många som skadar sig själva gör det inte för att dö.

"Endast unga tjejer skadar sig själva"
- Självskadebeteende förkommer i alla åldrar och hos både killar och tjejer. Det finns inga exakta siffror på hur vanligt problemet är i olika åldrar och hos olika kön, mycket för att det finns ett stort mörkertal. Om man tittar på vilka som söker/får vård för sina självskador är det dock flest tjejer. Men det är viktigt att ta upp att även vuxna människor skadar sig själva och här kan vi också knyta tillbaka till det jag skrev ovan - ett självskadebeteende kan vara så mycket mer än att skära sig själv.

"Lider man av ett självskadebeteende har man borderline"
- Självskadebeteende är precis som det låter - ett beteende där man medvetet skadar sig själv. Borderline (emotionell instabil personlighetsstörning) är en personlighetsstörning där ett av många symptom kan vara ett självskadebeteende. Självskadebeteende kan förekomma hos personer med en rad olika psykiatriska diagnoser, men också personer utan en diagnos kan skada sig själva.

1 kommentar:

S sa...

Bra exempel på myter, jag har själv stött på vissa av dem när jag sökt vård. T.ex. sjuksköterskan som tog emot mig på psykakuten och bad mig upprepa mitt personnummer två gånger, skakade på huvudet och sa "Men då är du ju ingen tonåring, så konstigt?" (jag är en medelålders kvinna) Givetvis fick jag en borderlinediagnos helt utan närmare utredning (det är nu ändrat).

Bra att SHEDO jobbar för att sprida mer verklighetsbaserad information.