söndag 1 januari 2012

Vad är stress? och hur kommer man ur det?

Skribent: Yasmine Ejner Lind
Tema: stress
Redaktör: Yasmine Ejner Lind


Har du utsätts för massiv inre stress tilltäckligt länge går det över i "stress-tinnitus"; med det menar jag att stressen du känt under en lång tid fortsätter även då stressfaktorerna är över. Handlade stressen om överdrivet arbete, för att ta ett exempel, och du struntat i att lyssna på kroppen som antagligen sagt till flera gånger att sakta i backarna! kan detta lätt leda till utbrändhet s. k. utmattningsdepression.

"Det kan vara symtom som kraftlöshet, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, minnesstörningar, tunnelseende, ljudkänslighet, huvudvärk, magvärk, yrsel, muskelvärk, rastlöshet, nedstämdhet, tomhetskänslor, ångest, självmordstankar, ont i bröstet, infektionskänslighet m.m." - läs mer på den här sidan 


Vad kan du göra om du hamnat i ett sådant tillstånd?
(några metoder hämtade ifrån netdoktor)

•  För dagbok över stressen i ditt liv, undersök om du ser några samband mellan de situationer som utlöser stressen, försök i så fall undvika eller ändra på någonting av dessa
•  Ta reda på vad som är viktigt för dig i livet ur ett långsiktligt perspektiv, jämför hur det är idag med hur du skulle vilja ha det och se om du kan ändra på något omedelbart
Foto: mabra.com
•  Se till att skapa ordning i livsrytmen, sov och ät på regelbundna tider
•  Skapa balans mellan arbete, familj, fritid, och egenvård, schemalägg hur mycket tid/utrymme de olika delarna ska få
•  Sök socialt stöd, försök hitta gemenskap med andra (även utanför arbetet) där du känner att du behövs och uppskattas
•  Odla fritidsintressen som är givande och kan verka stärkande
•  Lär dig avslappning i någon form, t ex meditation, qi-gong eller yoga
•  Hitta en motionsform som passar dig, motionera ett par dagar i veckan


Givetvis gäller det att hitta ditt sätt och din metod för att tampas med stressen.

Något som ter sig som inre stress är om du utsätts för en traumaupplevelse. Detta kan innebära ett repetitivt trauma som pågått under lång tid; som mobbing, övergrepp eller krig. Eller ett enskilt trauma som en olycka eller en våldtäkt. För några procent av de som drabbas av ett trauma, uppstår något som kallas Posttraumatiskt stressyndrom.


Posttraumatiskt stressyndrom

... eller PTSD som det förkortas, är en form av ångeststörning som går ut på att du bär höga nivåer av ångest och stress. Denna sjukdom bryter ut inom sex månader efter traumat och yttrar sig pån dessa sätt:

  • Överdriven vaksamhet, uppmärksam på nya trauman
  • Spändhet och undvikande av sådant som liknar situationen kring traumat
  • Drömmar på natten och flashbacks, där du flyr tillbaka dit traumat inträffade 
  • Fantasier i vaket tillstånd som gör det svårt att släppa traumat
  • Likgiltighet, personlighetsförändringar, isolering från omvärlden
  • Koncentrationssvårigheter
  • Aggressivitet, panik och ångest vid mötet med andra, pga den ökade stressen
  • Tillkommande sömnproblem, depression, missbruk eller andra stressrelaterade störningar

Då du lider av denna ångestsjukdom har du ofta väldigt lätt att associera vardagliga händelser och ting med den traumatiska upplevelsen. Befann du dig nära en pappersfabrik under traumat (för att ta ett exempel) leder det lätt till kedjekopplingar mellan enkla vardagligheter till minnet från traumat. Att se ett papper i fel situation kan leda till detaljerade minnesbilder av t. ex våldtäkten, trots att själva föremålet inte har något med den egentliga händelsen att göra. Jag har letat genom internet efter kopplingar mellan den posttraumatiska stressen och självskadebeteende, men kan inget tydligt finna. Däremot vet jag av egen erfarenhet och med tanken på andra som befunnit sig i denna stress; att självskadande kan bli "en flykt" från minnena av upplevelsen. Jag har uppfattat att många bland de som utvecklar självskadebeteende, kan trauman som övergrepp ligga som grund för det.


Hur tar du dig ur en posttraumatisk stress?

Som med utmattningsdepression är det viktigt att få basfunktionerna att fungera. För de flesta självläker detta syndrom. För övriga finns det hjälp och terapier att tillgå, bland annat EMDR.

-----------

 Stanna till en sekund. Tänk efter. Påskyndar jag något jag egentligen skulle kunna ta mig tid till?
Skulle jag kunna vänta, ta mig tid att andas, inte låta bli att sova, och inse; att hälsan alltid kommer först?
 
Stress kan vara farligt. Gör det till din grej att stanna upp, och bara invänta lugnet.
 
Värme och kärlek, Yasmine

Inga kommentarer: