torsdag 5 december 2013

Svar.

Skribent: Emelie Constant
 Tema: Ställ en fråga!
 Redaktör: Johanna Hildingsson


Ja, jag tror att man kan förtränga sådant som man har varit med om när det har varit väldigt traumatiskt. Men av egna erfarenheter vet jag att man inte kan gå runt och inte må dåligt av det, för det finns där fortfarande. Om man t.ex. ser en film där liknande saker händer så kommer man förmodligen att känna igen sig på något sätt eller påverkas väldigt emotionellt. Har man varit med om något som liten som man vill förtränga så vet jag att det är ganska enkelt. Däremot när man blir äldre tror jag att det är mycket svårare. Det går inte att förtränga någonting helt och hållet. Jag har varit med om olika trauman när jag varit äldre (Eller ja, jag är ju bara 15 än så länge) som jag har försökt förtränga. Men det går inte att bara glömma någonting sådant. Däremot kan det bli så att man lägger skulden på sig själv, försöker tänka att man överreagerar, att det inte var så illa, bara för att lura sig själv att det inte var så farligt som det var i verkligheten. Sedan kan man gå länge och bädda ner sina känslor, stänga in dem i en låda som man gömmer under sängen. Men det kommer att slå tillbaka någon gång, och då hårt. 

Inga kommentarer: