torsdag 15 mars 2012

Kay Pollak: Glädje är människans naturliga tillstånd.

Skribent: Linda Nihlén
 Tema: Glädje
 Redaktör: Linda Nihlén


Kay Pollak är folkets glädjeprofessor. Hans böcker, föreläsningar och filmer är vitt spridda i Sverige. På sin hemsida ler han stort på alla bilder.

Bild: talarforum.se

När man är lycklig finns bara nuet, ingen dåtid eller framtid. 
Kay Pollak är säker. Han är säker på att alla människor kan bli lyckliga och att man kan påverka sina känslor. 
Som Nelson Mandela sa: Det finns ingen situation som är så hemsk att du inte kan välja en tanke som gör att du mår något lite bättre. 

Människan som sitter fast i negativa bilder av sig själv. Kedjad av samhällets bojor som hon har gjort till sina egna. Kay Pollak har varit där och gått 
– Jag tror att alla känner igen sig, känslan av att inte vara ”good enough”. Jag hade själv den bilden ganska länge till jag förstod att den kom utifrån. Att den var lagd på mig av andra människor. 
Kay Pollak började ifrågasätta. 
– Jag frågade mig själv ”Kay, är du verkligen helt säker på det?”, ”är du verkligen helt tvärsäker på att du inte duger som du är?” och jag kunde inte svara ja.

Ett ifrågasättande som ledde vidare. 
– Jag insåg att så länge man tror det, att man inte är bra nog, så kan man aldrig ta emot uppskattning. 
Han upptäckte också att varje gång han försökte bejaka sig själv så stötte han på motstånd. Motstånd från sig själv. 
– Det är en märklig trossats som finns i många människor sedan lång tid tillbaka i sverige. Att om man älskar sig själv så förväntar kommer olyckan.

Kay Pollak menar att en känsla av eget värde ofta följs av en rädsla. En rädsla för att lyckliga tankar bringar olycka. Han säger att människan inte har lärt sig att bejaka sin egen storhet. 
– Det är en galen tanke och den går att ändra, men man måste bli medveten om den först. Han tror att en förutsättning för glädje är att börja ifrågasätta negativa tankar. Fråga om tankarna är sanna. 
– Man kan göra mycket i det lilla. En dag när allt känns kolsvart kan man till exempel rikta sina tankar mot det som man är tacksam över. Det räcker långt. 

Kay Pollaks tre nycklar: 
1. Ändrade tankar ger ändrade känslor. 
– Du väljer dina tankar och reaktioner. Fundera på vem du vill vara i svåra situationer. 
2. Det är bara du som kan förändra dina tankar och känslor.
– Ingen annan kan ändra dina negativa tankar om dig själv. Det spelar ingen roll vad andra säger, arbetet sker i dig. 
3. Ifrågasätt dina negativa tankar. 
– Är du verkligen hundra procent säker på att den negativa tanken är sann? Om inte – varför acceptera den?  


Inga kommentarer: